آخرین مطالب هنری

بدون اون عکاسی

بدون اون عکاسی

نادیا سال هشتاد و هفت می گفت: فکر می کردم بدون اون می میرم٬ برای همین همه چیز رو تحمل میکردم. وقتی رفت فهمیدم چقدر قوی ام و میتونم رو پای خودم بایستم.... بیشتر بخوانید

آگاه باش دلنوشته

آگاه باش دلنوشته

آگاه باش من روزی میان خرمن موهای خرمایی ات میان چشمان سیاه بی پایانت میان هر نوایی که از تو به من میرسد غرق میشوم. من روزی با همین عشق بی پایان میان آ... بیشتر بخوانید

آخرین کتاب های وبسایت